Σας καλωσορίζουμε στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία αποτελεί τη μοναδική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ιδρύθηκε το 2019. Αποτελείται από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, το οποίο ως μετεξέλιξη των Τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής έχει ακαδημαϊκή δραστηριότητα πλέον των 30 ετών. Επίσης, αποτελείται από το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, το οποίο συστάθηκε ως το καθολικό διάδοχο σχήμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η οποία ιδρύθηκε ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Σε αυτή την ιστορική της διαδρομή, η Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει συμβάλει στην προστασία της υγείας του πληθυσμού της χώρας μας μέσω της εκπαίδευσης στελεχών των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μέσω της  έρευνας και μέσω δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και μέσω διεθνών συνεργασιών, ανταποκρινόμενη στις εκάστοτε προκλήσεις για την υγεία του πληθυσμού.

Το επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας εξελίσσεται παράλληλα με την εξέλιξη των προκλήσεων για την υγεία, όπως τα αναδυόμενα και επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα, τα χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, αλλά και τις προκλήσεις από τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών μετακινήσεων αγαθών και πληθυσμών. Η διεπιστημονική προσέγγιση των προκλήσεων αυτών είναι ακόμη περισσότερο αναγκαία ώστε να αντιμετωπίζονται ολοκληρωμένα όλες οι διαστάσεις: επιδημιολογική τεκμηρίωση, αντίκτυπος της πολιτικής, κοινωνική αποδοχή, οικονομικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στο σύστημα υγείας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, αποστολή της Σχολής Δημόσιας Υγείας είναι:

  • Η ανάπτυξη νέας γνώσης για την καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού αναδεικνύοντας τόσο τους επιβαρυντικούς όσο και τους προστατευτικούς παράγοντες.
  • Η διασύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή αποτελεσματικών βάσει τεκμηρίων παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας.
  • Η εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι θα διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες για την αξιολόγηση, σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών, στρατηγικών και εφαρμοσμένων δράσεων Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  • Η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και η προώθηση της ισότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας είναι μέλος της Aspher με μακρά και γόνιμη συνεργασία δεδομένου ότι η πρώην ΕΣΔΥ, νυν Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ήταν Ιδρυτικό Μέλος.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας και η Rutgers School of Public health έχουν υπογράψει προγραμματική συμφωνία συνεργασίας για την περίοδο 2020-2023.